ЗАЛХААМЖГҮЙ

Залхаах хүчгүй, залхаах зорилгодоо хүрэхгүй: зодох тарчлаах бол залхаамжгүй арга (зодох залхаах бол дэлгэрэнгүй...