ЗАЛУУРТ

Залуур бүхий: залуурт завь (жолоодлоготой завь), залуурт пуужин (нисэлтийн дунд дэлгэрэнгүй...

залуурт завь жолоодлоготой завь
залуурт пуужин нисэлтийн дунд удирдлагаар чиглэлээ өөрчилж, байндаа хүрч дэлбэрдэг тийрэлтэт сум
залуурт чарга жолоодлоготой чарга