залуурт пуужин
нисэлтийн дунд удирдлагаар чиглэлээ өөрчилж, байндаа хүрч дэлбэрдэг тийрэлтэт сум