залуур авах
а. Шулуутган засах багаж гартаа барих; б. Залуур худалдан авах