ЗАЛУУЖУУЛАХ

1. Хүнийг наснаас нь илүү залуу харагдуулах, залуу насны ид хав, гоо сайхны шинжийг бүрдүүлэх: залуужуулах эм дэлгэрэнгүй... (залуу насны өнгө жавхаа, тамирыг сэргээх, хадгалахад нөлөөлөх үйлчилгээтэй эм бэлдмэл);


2. Байгууллага, олон нийтийн эгнээг залуу хүмүүсээр бүрдүүлэх, залуу боловсон хүчнээр өргөжүүлэх.