ЗАЛУУМСАГ

1. Залуу овор дүртэй: залуумсаг төрхтэй болох (илүү залуу төрхтэй болох);


2. Залуу хүн шиг байх дуртай, залуу байдалтай, биеэ сайхан авч явдаг - Тэр чинь залуумсаг, цэмцгэр хүн байгаа юм. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.