ЗАЛУУЖИХ

1. Хүний өтлөх байдал үл мэдэгдэн, харьцангуй залуу байдалтай болох, өнгө зүс орох - Тэнхээ аван залуужих дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Миний ард түмэн., залуужих шинжтэй (залуугийн маяг төрх суух шинжтэй), улам залуужих (улам улмаар залуу хүнтэй адил болох);


2. Байгууллага, олон нийтийн эгнээ залуу хүмүүсээр өргөжих, залуу боловсон хүчнээр бүрдэх: хүн ам залуужих (хүн амын дунд залуу дэлгэрэнгүй...
залуужих шинжтэй залуугийн маяг төрх суух шинжтэй
улам залуужих улам улмаар залуу хүнтэй адил болох
хүн ам залуужих хүн амын дунд залуу хүмүүсийн тоо өсөн нэмэгдэх
боловсон хүчин залуужих боловсон хүчний эгнээнд залуу хүн олон ажиллах