ЗАЛУУДАХ

1. Хэтэрхий залуу учир үл нийцэх, нас үл тэнцэх; тохиромжгүй болох - Энэ хүүхэд цэргийн алба хаахад арай залуудаж дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;


2. Залуугийн эрхээр ажил амьдралын туршлага дутах, мэдлэг мөхөстөх - Хүү маань арай л залуудаад, заримдаа хамаагүй юм хийх гээд байх юм. дэлгэрэнгүй...Яриа.