ЗАЛИЛАН

Залилах, мэхлэх гэмт хэрэг: залилан хийх (хуурамч аргаар бусдын юмыг шамших, мэхлэх явдал), дэлгэрэнгүй... (бусдын өмч хөрөнгө, эд зүйлийг заль мэх хэрэглэн булаасан хэрэг).

залилан хийх хуурамч аргаар бусдын юмыг шамших, мэхлэх явдал
залилангийн хэрэг бусдын өмч хөрөнгө, эд зүйлийг заль мэх хэрэглэн булаасан хэрэг