ЗАЛИЛАХ

Заль башир гаргах, заль хэрэглэх, хууран мэхлэх - Сэнгэ бас уржнан өвөл Дугар мэйрэнгийн цэрэгт дайчлагдсан дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., залилан мэхлэх (хууран мэхлэх), бусдыг залилах (бусдыг мэхлэх).

залилан мэхлэх хууран мэхлэх
бусдыг залилах бусдыг мэхлэх