ЗАЛИЛУУЛАХ

1. Заль мэх хэрэглүүлэх;


2. Бусдын зальд хууртах; залилагдах.