ЗАЛЛАГА

Урилгын хүндэтгэл нэр - Та дагуурын засгийн газрын заллагыг хүлээж аваагүй гэдэг. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа., заллага айлтгах (амаар урин залах), урилга заллага [хоршоо] (морилон ирэхийг хүссэн урилга).

заллага айлтгах амаар урин залах
урилга заллага морилон ирэхийг хүссэн урилга