ЗАЛРАХ II

1. Гажуу буруу, сөргүү цалгай юм засарч сайн болох, зөвд орох: алдаа эндэгдэл залрах (алдаа эндэгдэл дэлгэрэнгүй...


2. Муруй хазгай юм шулуусах, тэгшрэх: саваа мод залрах (саваа мод тэгширч шулуун болох);
3. Муу дорой болхи, бүдүүлэг юм засарч сайжрах.

алдаа эндэгдэл залрах алдаа эндэгдэл арилж төвшрөх
засах залрах засах хүмүүжих
саваа мод залрах саваа мод тэгширч шулуун болох
Ижил үг:

ЗАЛРАХ I