ЗАЛУУ I

1. Хүн, амьтан, мод, ургамал зэрэг амьд юмны нас хөгшрөөгүй бага идэр байгаа нь; залуу мод (зулзаган дэлгэрэнгүй...


2. Насаар дүү; насаар залуу хүн (насаар бага хүн, дүү хүн);
3. Хархүү; жолооч залуу (жолооч хархүү), малчин залуу (малчин хархүү), хааг залуу (онгироо залуу); дэлгэрэнгүй...
залуу мод зулзаган мод, жилийн цагариг нь бага мод
залуу морь нас нийлээд удаагүй байгаа морь
залуу нас хүний арван тав орчим наснаас гуч орчим насны үе
залуу хүн нас бага хүн
насаар залуу хүн насаар бага хүн, дүү хүн
жолооч залуу жолооч хархүү
малчин залуу малчин хархүү
хааг залуу онгироо залуу
Ижил үг:

ЗАЛУУ II