ЗАЛТАС

Хагачиж хугачсан мод, модны хагадас; Хожуул, залтас олж дээсээр оосорлон үүрч ирдэгсэн. дэлгэрэнгүй...