ЗАЛРАЛ

Залрах үйлийн нэр - Майдар бурхныг амьт шүтээний залрал гэдэг. Ц.Гайтав. дэлгэрэнгүй...