ЗАЛИРХУУ

Залирхаг байрын, зальтай маягийн - Сумъяа бэйсийн төрсөн дүү тун овжин залирхуу хүн. Ж.Дамдин. Үймээний жил.