ЗАЛИРАХ I

1. Түр намдах, сэгхийх, арилах: бороо залирах (бороо зогсох), үүл залирах (үүл дэлгэрэнгүй...


2. Хүний сэтгэл тайтгарах - Чингис хаан залирч, Зүч, Цагаадай, Өгөөдэй гурван хөвгүүнийг уулзуулж донгодруун… Монголын нууц товчоо;
3. Амрах, сэг хийх - Хичээн зүтгэн сэгхийхгүйг залирахгүй хэмээмүй. Хааны бичсэн Манж-Монгол үгний толь бичиг дэлгэрэнгүй...

бороо залирах бороо зогсох
үүл залирах үүл замхран арилах
Ижил үг:

ЗАЛИРАХ II