залилангийн хэрэг
бусдын өмч хөрөнгө, эд зүйлийг заль мэх хэрэглэн булаасан хэрэг