ЗАЛАГДАХ II

1. Бусдад уригдан хүрэx, очих: залагдаж ирэх (хүндэтгэлтэйгээр уригдаж ирэх), залагдаж дэлгэрэнгүй... (олны хүслээр уригдаж явах) - Залагдаж ирээд байгаа юм гэж Сүхээ зарлага хийж хот орохдоо сонссоноо эргэцүүлэн бодож хэлэв. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;


2. Хүн, малын үе мөч тавирч тэнийх - Адуу ханиалгах шинжтэй болбол хур хүчтэй хангал эмнэгийг нь хулжаахад адуу үргэн давхиж, үе мөч нь залагдах дэлгэрэнгүй... БНМАУ-ын угсаатны зүй I.

залагдаж ирэх хүндэтгэлтэйгээр уригдаж ирэх
залагдаж явах олны хүслээр уригдаж явах
Ижил үг:

ЗАЛАГДАХ I