ЗАЙЛСХИЙХ

1. Юмнаас бага зэрэг холдох;


2. Аливаа зүйл, үйл явдлаас зугтах, хойш суух: ажлаас зайлсхийх (ажлаас хойргоших), уулзахаас зайлсхийх (уулзахаас дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Элдэв муу юмнаас болгоомжлох: муу хүнтэй нөхөрлөхөөс зайлсхийх (муу хүнтэй нөхөрлөхөөс болгоомжлох).

ажлаас зайлсхийх ажлаас хойргоших
уулзахаас зайлсхийх уулзахаас бултах, аль болохоор уулзахгүйг хичээх
хариуцлагаас зайлсхийх хариуцлагаас мултрах
хурлаас зайлсхийх хурлаас татгалзан цэрвэх
зайлсхийх хүн завшдаг, ухасхийх морь унагадаг а. Дотносож нөхөрлөөгүй хүн бусдыг ашиглахаас буцдаггүй; б. Ажлаас зугтдаг зальтай хүнийг шүүмжилсэн санаа
муу хүнтэй нөхөрлөхөөс зайлсхийх муу хүнтэй нөхөрлөхөөс болгоомжлох