уулзахаас зайлсхийх
уулзахаас бултах, аль болохоор уулзахгүйг хичээх