ЗАЙДАМ II

Өвс ургамлын иш, шилбэний үе хоорондын зай.

Ижил үг:

ЗАЙДАМ I