ЗАЙДАСЛАХ

Бог мал, үхрийн гэдэс дотроор зайдас хийх, зайдас цутгах.