ЗАЙДАС II

Өөр газар ургуулахаар зөөж бэлдсэн ургамал, тариа ногооны чих, найлзуур.

Ижил үг:

ЗАЙДАС I