ЗАЙДАН I

1. Унах морь, малын эмээл тохошгүй нь: зайдан морь (эмээл, тохош тохоогүй морь) - Зайдан морь дэлгэрэнгүй.... Б.Нямаа. Арандалынхан., зайдан тэмээ (тохошгүй тэмээ), зайдан унавал бөгс холгоно, завхай явбал лай тарина [зүйр цэцэн үг] (шалиг завхай явбал сайнаа үзэхгүй гэсэн санаа);


2. Өвөлжөө, хаваржааны байр нөмөр халхгүй ханхай, задгай: зайдан хаваржаа (нөмөргүй задгай хаваржаа);
3. Хаваржаа намаржааны нөмөрлөх юмгүй өндөрхөн цулгай газар - Манайх сая зайдан намаржаанд буугаад, хүн мал баахан зутруу янзтай л байна. дэлгэрэнгүй...
4. Алсхан, зайд;
5. Дэвсгэргүй, жийрэг болох юмгүй - Баахан хүн, ханхай хүйтэн байшингийн зайдан шалан дээр хэвтэцгээнэ. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., хүйтэн цай, зайдан морь [зүйр цэцэн үг] (хялбар, дөхөс хийж гүйцэтгэх ажил).

зайдан морь эмээл, тохош тохоогүй морь
зайдан тэмээ тохошгүй тэмээ
зайдан унавал бөгс холгоно, завхай явбал лай тарина шалиг завхай явбал сайнаа үзэхгүй гэсэн санаа
зайдан хаваржаа нөмөргүй задгай хаваржаа
хүйтэн цай, зайдан морь хялбар, дөхөс хийж гүйцэтгэх ажил
Ижил үг:

ЗАЙДАН II