ЗАЙДАНДАХ

1. Ажил үйл бүтэмжгүй болох, хөсөрдөх;


2. Сул зав чөлөө, завсар зай гаргах: ажил хоорондоо зайдандах (ажил хоорондоо зав зай гаргах, цалгардах);
3. Зайдангийн учир тохиромжгүй болох.