хүйтэн цай, зайдан морь
/ зүйр цэцэн үг /
хялбар, дөхөс хийж гүйцэтгэх ажил