ЗАЙДАМ I

1. Таримал зүлэг, цэцэглэг, тогтоол цөөрөм, сөөгөөр байгуулсан хяз баримал;


2. Шуумал усан оргилуураар чимэглэсэн цэцэрлэгийн задгай хэсэг.

Ижил үг:

ЗАЙДАМ II