ЖИЙРГЭВЧ II
/ хүндэтгэл /

Цамц.

Ижил үг:

ЖИЙРГЭВЧ I