ЖИЙРГЭНЭ
/ ургамал /

Навч шаравтархан, иш нь суйхын адил, нэг төөгөөс илүүгүй, үхэр бөлжиргөнийн адил жимс ургана.