ЖИЙРГЭВЧЛЭХ I

1. Жийргэвч ороох, жийргэвчтэй болгох: тэрэгний голыг жийргэвчлэх (тэрэгний голд жийргэвч хийх);


2. Тохмын дор жийргэвч тавих;
3. Жийргэвч болгох: жийргэвчлэн ороох (жийргэвч маягаар ороох).

тэрэгний голыг жийргэвчлэх тэрэгний голд жийргэвч хийх
жийргэвчлэн ороох жийргэвч маягаар ороох
Ижил үг:

ЖИЙРГЭВЧЛЭХ II