ЖИЙРГЭМСЭГЛЭХ

Зэвүүрхэх, зэвүүцэх, зэвүү хүрэх - Хатагтай надаас жийргэмсэглэж байна уу? А.Толстой. Мөнгөн ноён.