ЖИЙРГЭВЧ I

1. Жийрэг болгон хэрэглэсэн юм: хөлийн жийргэвч (хөлийн ороолт, хөлд жийрэг болгосон эд);


2. Хоёр юмыг хооронд нь тусгаарлан хавчуулж ороосон юм: жийргэвч хаймар (салган тусгаарлагч зөөлөн хайлан).

хөлийн жийргэвч хөлийн ороолт, хөлд жийрэг болгосон эд
жийргэвч хаймар салган тусгаарлагч зөөлөн хайлан
Ижил үг:

ЖИЙРГЭВЧ II