АЛГАНА
/ амьтан /

Хавчиг биетэй, жижиг жижиг хайрстай, нуруундаа хоёр далбаатай, хөндлөн хар судал бүхий ногоовтор шар өнгөтэй, доод дэлгэрэнгүй...

алганатан баг яст загас
алгана сугас

нуруу бие их тод хүрэн улаан, хэвэл цайвар, зураа ховилууртаа хорын булчирхайтай нэгэн зүйл алгана