АЛГАНАГ I

1. Хонины сүүлний дотор талын халцгай арьс;


2. Амьтны хошногоны орчмын халцгай газар; тэнэг түрүү.

Ижил үг:

АЛГАНАГ II