АЛГАСАНГУЙ I

Алгассан байдалтай, алгасах янзтай.

Ижил үг:

АЛГАСАНГУЙ II