АЛГАСУУЛАХ

Алгасаж өнгөрүүлэх - Шатаж буй онгоцоо фронтын шугам алгасуулан авч явав. “Цог” сэтгүүл.