АЛГИНЧЛУУЛАХ
/ хуучирсан /

Алгинч болгон явуулах, тагнуулах туршуулах.