АЛГУУ

1. Сэтгэл алгасангуй, аливаа юманд самуурамтгай, саландуу, маанаг, дүйнгэ - Алгуу зарц, шадар дотно байх аваас гай дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., алгуу халгуу [хоршоо] (санаа сэтгэл тогтворгүй, учраа олохгүй төөрөлдсөн, мартаж санадаг болсон);


2. Ажил явдалд хойрго, удаан.

алгуу халгуу

санаа сэтгэл тогтворгүй, учраа олохгүй төөрөлдсөн, мартаж санадаг болсон