АЛГУУДАХ

Аливаа юманд удаадах, самуурах, алгуу болох, алгуу учир зохисгүйдэх - Ном ёсонд онцгой ч хэв ёсонд алгуудаж, жир дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.