АЛГУУР II

Холуур, нэлээд зайтай өнгөрөх - Би танайхаас нэлээд алгуур өнгөрсөн тул орж амжсангүй. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

Ижил үг:

АЛГУУР I