АЛГУУРЛАХ

1. Үйл явдал алгуур болох, аажим болох - Ноёд минь яагаад ингэтлээ алгуурлачихаа вэ. Б.Нямаа. Арандалынхан., алгуурлан хойш тавих (дараа хийхээр хойш тавих);


2. [шилжсэн] Ажил төрөлд хойрго хандах, хойш тавих.