АЛГУУРХАН II

Нэлээд холхон.

Ижил үг:

АЛГУУРХАН I