АЛГУУРДУУЛАХ

Хэтэрхий алгуур болгож, ажил цалгардуулах.