АЛГУУРЛАЛ

Алгуурлах үйлийн нэр - Бидний сонорт нэг их алгуурлалгүй мэдэгдсэн. Ц.Очир. дэлгэрэнгүй...