АЛГУУРДАХ

Хэтэрхий алгуур болох, алгуур удаан болсноос цалгардах: ажил алгуурдах (ажил цалгардах).