АЛГИНЧЛАХ
/ хуучирсан /

1. Тагнах, тагнаж турших;


2. Цэргийн түрүүнд манлайлан явах - Чингис хаан өөрөө алгинчилж, Хасарыг гол залгуулав. Монголын нууц дэлгэрэнгүй...