АЛГАСУУР

Сэтгэл самуурамтгай, будлиу - Хүн гэдэг амьтан юутай алгасуур хайнга билээ. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.