АЛГИНЧ
/ хуучирсан /

1. Туршуул: алгинч худлах (тагнуулд явах);


2. Цэргийн түрүүнд манлайлан явагч, толгойн анги: алгинч агуулагдах (манлайд илгээгдэх).

алгинч худлах

тагнуулд явах

алгинч агуулагдах

манлайд илгээгдэх